Mika a.s. se již spoustu let aktivně a zodpovědně zapojuje do třídění a recyklace obalových odpadů programu EKO-KOM, který je teď jeden z nejúspěšnějších a nejefektivnějších v Evropě.

Díky naší společnosti byl v roce 2019 zajištěn odběr a recyklace 92 tun obalových odpadů, které zaplnili 63 svozových automobilů. Zajistili jsme provoz a obsluhu 105 barevným kontejnerům na tříděný odpad pro papír, sklo, plasty a nápojové kartony a umožnili jsme třídit odpad celkově 2 363 obyvatelům České republiky.

Pomáháme dělat náš svět zelenějším a ekologičtějším, dbáme na životní prostředí. Náš podíl na celkovém snížení skleníkových plynů činí 226 tun CO2 ekv., a tak bylo uspořeno 5 280 GJ energie, což odpovídá emisím CO2 vyprodukovaných 106 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. Máme radost z toho, že můžeme pomáhat a zlepšovat nejen zákazníkovo zdraví a jeho životní styl, ale že můžeme zlepšovat celkové životní prostředí v České republice. Jako jedna z předních výhradně českých firem, která sídlí v České Třebové si na tomto zodpovědném přístupu zakládáme.

MIKA INOVUJE NEJEN SVÉ LOGO