Operativně zajišťujeme výrobu a distribuci dezinfekčních prostředků pro státní, veřejný a soukromý sektor. Reagovali jsme na enormní poptávku a rozšiřujeme své výrobní kapacity.

Vyvíjíme nové přírodní receptury