Mika začala úzce spolupracovat s významnou společností DEKRA.

Umíme dodat rychle a ve velkém Vyvíjíme nové přírodní receptury