MIKA A.S.

Skalka 1858
560 02 Česká Třebová
Česká Republika

IČ: 48154890
DIČ: CZ48154890


Spisová značka B 911 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Kontakty

Provozní ředitel / Nákup / Obchod

Jiří Vancl

+420 606 644 566

Faktury / Obchod

Jana Brožková

+420 731 449 006

ObjednávkyLogistika / Výroba

Jaroslav Badzik

+420 776 585 615

OZNÁMENÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 24. 3. 2021, č.j. KSPA 44 INS 4748/2021-A-6, bylo rozhodnuto o úpadku obch. spol. MIKA, a.s., IČ 48154890, a o způsobu jeho řešení konkurzem. Insolvenčním správcem byla ustanovena společnost ALFA insolvenční v.o.s., IČ 07970692, pobočka v Hradci Králové, Chmelova 357/II, ohlášený společník Mgr. Radan Vencl.

V této souvislosti informujeme, že pohledávky, které vznikly před 24. 3. 2021 je nutné přihlásit do insolvenčního řízení. Lhůta pro přihlášení pohledávek končí dne 24. 5. 2021. Formulář pro přihlášení pohledávky je k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR. Z důvodu prohlášení konkurzu nelze poskytovat plnění na pohledávky, které vznikly před 24. 3. 2021. Tyto pohledávky budou uspokojovány za podmínek stanovených insolvenčním zákonem dle příslušného pořadí a dle zásady poměrného uspokojení. Plnění na tyto pohledávky by představovalo nepřípustné upřednostnění věřitele.

K průběhu insolvenčního řízení sdělujeme, že i nadále pokračuje provoz podniku pod dohledem insolvenčního správce. K úkonům souvisejícím s provozem podniku insolvenční správce od 1. 4. 2021 pověřil dosavadního obchodního ředitele pana Jiřího Vancla, tel. č. +420 606 644 566, e-mail: jiri.vancl@mikact.cz. Případné provozní záležitosti je tedy možné řešit jeho prostřednictvím, případně prostřednictvím obchodního, personálního a finančního úseku společnosti, který je i nadále k dispozici.

Informace o insolvenčním řízení, včetně usnesení o zjištění úpadku, prohlášení konkurzu a ustanovení spol. ALFA insolvenční v.o.s. do funkce insolvenčního správce, jsou zveřejněny v insolvenčním rejstříku na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz.

V České Třebové dne 7. 4. 2021

za ALFA insolvenční v.o.s.
Mgr. Radan Vencl, ohlášený společník