Projekt „Nové technologie na výrobu zdravotní dezinfekce“

(Výzva Technologie XII.)

Cílem projektu je rozšířit výrobní kapacitu společnosti ke zvýšení objemu výroby dezinfekčních prostředků. Společnost MIKA chce pomoci v boji proti infekční nákaze Covid-19 a přispět k řešení krize s nedostatkem ochranných prostředků výrobou zdravotnických dezinfekcí.

Hlavním předmětem projektu je pořízení automatizované výrobní linky, která umožní zhotovení láhve dezinfekce od jejího naplnění, přes uzavření lahve, štítkování a připravení pro převoz a prodej. Výrobní linka bude umístěna v nové provozovně společnosti MIKA v Hluku.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.