Projekt „Inovativní produkty péče o ústní hygienu s vysokým podílem nativních látek“

(program Aplikace VII)

Hlavním cílem projektu je vytvoření kombinace přírodních látek s novými extrakty a následná aplikace v kosmetickém průmyslu v podobě komplexní řady výrobků pro ústní hygienu a péči o chrup a dutinu ústní, včetně prevence – s využitím progresivních znalostí o působení těchto látek na prostředí dutiny ústní.

Dalším cílem projektu je vyvinutí nového typu extrakčního procesu a postupu s využitím nového extrakčního činidla (extrahovadla) s jedinečnými vlastnostmi kritických tekutin, u kterého bude radikálně snížena ekonomická nákladovost, operační nákladovost, při současném snížení celkové toxicity a zvýšení bezpečnosti procesu.

Partnerem projektu je společnost CANNACURA, s.r.o., která disponuje především znalostmi v oblasti léčivých a speciálních bylin, jejich extrakčních metod a znalostmi v oblasti účinných rostlinných látek, jejich jakosti a vlivu extrakčních metod na jakost extraktu a výsledného produktu.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.